در اینترپلار کلیه راست کیست کورتیکال ۱۰mm وجود دارد آیا نیاز به دارو دارد و خطرناک است خیلی مظطرب هستم لطفا راهنمایی بفرمایید

نظر خود را بنویسید