باسلام ، جناب دکتر بنده ۲۳ سالم و یک کیست ۱۰ میلی پروستات دارم و درهنگام دفع ادرار مشکلی ندارم فقط در اخر دفع با فشار دست زیر بیضه و چندین بار فشار الت قطرات خیلی ریزرو خارج میکنم ، ولی بعضی اوقات دراخر دفع وقتی ک بلند میشم دوباره با فشار الت قطره ی خیلی ریز ادرار خارج میشه ، یکمم وسواس شدم بنظرم ، نمیدونم وسواسم یا مشکلی هست؟