سلام آقای دکتر
آلت من حدود ۶سانته بزرگ شدش و این خیلی من افسرده کرده به نظر شما راهی هست من تو سن ازدواجم ۲۸سالمه ولی این آلت کوچیک این فرصت ازم گرفته به نظر شما با عمل جراحی راهی هست که همیشه آلتم بزرگ باشه