سلام من تو بچگی بد ختنم کردن و پوست الت نابود کر‌دن جوری که التم به پوست زیر شکمم اتصال پیدا و هنگام نعوض التم را سفت میکشد واجازه بیرون امدن التم را نمیدهد و بخاطر همین التم کوچیک مانده و در زیر التم بیضه هام پرده دارن اخرین بار ۱۵ سال پیش پیگیری کردم فقط کلی امپول زدم و نمدانستن چکار بکنن ولی الان هر کار لازم باشه ولی ۱۰۰ درصد جواب بده میخام انجام

نظرات (1)

Comments are closed.