سلام پسرم ۱۳سال دارد اضافه وزن دارد وآلت تناسلی کوچک دارد درسن ۳سالگی بعلت دوسوراخ داشتن آلت تناسلی عمل شدن آیا مشکل برای همان عمل این مشکل شکل گرفته آیا قابل درمان میباشد متشکر