من از شهرستان‌ باید بیام تزیرق چربی به الت رو میخوام برام‌انجام بدین شما فرمودین ۳ بار تزریق انجتم میشه هر دوره چقدر طول میکشه برای رفت وامدم میگم وچقدر هزینه داره ممنونم