سلام خسته نباشید من ۵۱ سالم است آلت تناسلیم کوچک است بقدری که وقتی می نشینم جمع شده وداخل جلد رفته ودیده نمی شود وحالت غضروفی ان بسیار ضعیف است .تا جای که حسی ندارد .در حالت نعوظ اندازه وقطرش معمولی است .در غیر نعوظ کوچک است .کمر وباسنم وشانه هایم پهن است ایا ارتباطی به کوچکی الت دارد ؟راه درمان چیست

نظرات (1)

سلام خیر
وزنتون را باید کم کنید

Comments are closed.