سلام دکتر آلت من در حالت نعوز ۱۱ سانت و قطر آن کم میخواستم ببینم چ راهی برا بزرگ شدنش هست.. سنم ۳۱ ساله