سلام من ۱۷ سالمه دکتر شما به بنده دارو برای افزایش سایز الت و زود انزالی تجویز کردید ایا این دارو ها عوارض دارند و پس از بین رفتن اثر شان سایز الت کوچک میشود من این تو مغاله خوندم