سلام آقای دکتر عمل جراحی کوچکی آلت دائمیه؟ و اینکه هزینه کلیش چقدر در میاد با تشکر

نظر خود را بنویسید