کودکی ۱۴ ساله هستم سه چهار ماه پیش مراجعه نمودم تست و ژل خارجی تجویز نمودید اما در آن را مشخص ننمودید خواهشمندم پاسخ دهید

نظرات (1)

سلام،هفته اي دو بار استفاده كنيد

نظر خود را بنویسید