کودکی ۱۴ ساله هستم سه چهار ماه پیش مراجعه نمودم تست و ژل خارجی تجویز نمودید اما در آن را مشخص ننمودید خواهشمندم پاسخ دهید

نظرات (1)

سلام،هفته ای دو بار استفاده کنید

نظر خود را بنویسید