وزنم ٨٠ کیلو
آلت در حالت بزرگی ١٠ سانتی متر میباشد
ممنون بابت پاسوخگوییتون

نظرات (1)

سلام،میشه چربیهاى دور آلت را برداشت و یکسانت الی ٣ سانت بطول آن اضافه کرد

نظر خود را بنویسید