سلام آقای دکتر ببخشید من التم کوتاه و نازک است
برای اینکه کلفت و بلند بشه باید چکار کنم؟؟

نظر خود را بنویسید