الت تناسلی من درحالت شل۴سانته ولی درحالت نعوذ۱۲سانت میشه وبیضه ی سمت چپ هم انگاردارای گوشت اضافی هستش