سلام دکتر من نگران کوتاهی آلت پسرم هستم من الان نزدیک ۴۰ سالم هستش چون خودم درکودکی دوچار سردرگمی بودم همیشه نگران کوتاهی آلتم بودم رنج میبردم همیشه ذهنم دیگر این موضوع بود گاهی اوقات با دوستانم نمیتوانستم ارتبات برقرار کنم همیشه ترس از اینکه دوستانم با من شوخی کنن واز کوتاهی آلتم باخبر بشن اذیت میشودم ولی با گذشت زمان دیدم آلتم انقدر کوتاه نیست ولی همیشه این ترس با من بود چون آلتم جم میشود کوتاهی بیشتر میشود الانم دوست ندارم این اتفاق برای پسرم بیوفته بچه برادرم این مشکل نداره اگر راهی هیت که بشه انجامش داد لطفا کمکم کنید ممنون میشم