سلام آقای دکتر عزیز پزشک غدد برای من روزی سه عدد ال ارژنین۱۰۰۰،یک عدد امگا ۳و یک عدد کلمگزینک تجویز کرده اند که سه ماه مصرف کرده ام و سه ماه نیز باید مصرف کنم آیا این برای کلیه هام ایمن است؟