سلام
دخترم ۹ ساله است و از بدو تولد آنوس بسته بود که طی ۳ نوبت جراحی برطرف شد. همچنین تک کلیه میباشد و چون آزمایشات و عکس رنگی از کلیه اش انجام شد و مورد خاصی نداشت لذا نه دارویی مصرف میکند و نه مراقبت خاصی لازم دارد.۲۲ کیلو وزن دارد و از نظر ظاهری ریزه و ظریف است.
سوالم این است که باتوجه به اینکه امسال تکلیف میشود و تک کلیه ای است آیا روزه گرفتن برایش مانعی ندارد؟؟

نظرات (1)

سلام ،روزه گرفتن برایشان خوب نیست

نظر خود را بنویسید