سلام اقای دکتر مشکل کجی الت دارم نمیدونم مشکل ساز هست یانه ممنون