سلام آقای دکتر .
من مشگل کجی الت به سمت پایین دارم ولی نمیدونم بیش از ۳۰ درجه به سمت پایین کج یا نه لطفا از طریق عکسی که ارسال کردم منو راهنمایی کنید که نیاز به عمل است یانه ؟؟