سلام اقای دکتر بنده سال گذشته برج ۶خدمت رسیدم. ۶جلسه پشت سرهم شوک انجام فقط کمی کجی بهتر شده ایا دوباره نیاز به معاینه وشوک میباشد با تشکر