سلام آقای دکتر خسته نباشی. من از مریضاتون هستم . من ب مطبتون مراجعه کرد . شما آلت منو معاینه کردین ی مقدار مایل ب چپ بود شما گفتین مشکلی نداره . خواستم خیالم راحت بشه ب دکتر دیگ مراجعه کردم گفتن بیماری پیرونی دارم . من الآن سردرگم شدم