سلام از شهرستان سمیرم استان اصفهان میباشم۵۷سال سن دارم حدود بیست سال است به دیابت مبتلا هستم حدود دوساله انسولین میزنم وحدود یکسال است آلت هنگام نعوذ به طرف راست کج میشود وزیر آلت به طرف بالا کمی چرخش پیدا میکند در طرف چپ زیر آلت دوعدد به اندازه لوبیا وجود دارد ودردی هم حس نمیکنم با صورت طبیعی آلت خشک نمیشود باید قرص نعوذ مصرف کنم لطفا راهنمایی کنید باچند جلسه مشکل حل میشودچون از شهرستانم