سلام داکتر صاحب الای تناسلی ام یکمی به سمت چپ‌کج میشود و ادارار که میکنم باز قطرات کم کم مییایه چی باید کردم به مه کدام دوا خوب اس تشکر و در کجا جوابم را بیگیرم

نظرات (1)

سلام ممکنه پلاک پیرونی باشه با شماره واتساپ قسمت پرسش در تماس باشید

Comments are closed.