سلام. من ۱۹ سالم هست، آلتم به سمت پایین کج شده به طوری که بیشتر از ۳۰ درجه هست و اینم بخاطر طرز قرار دادم آلتم تو شرتم هست چون‌ همیشه به سمت پایین قرارش میدم.
راه درمان کجی آلتم چیه؟