سلام جناب دکتر عزیز با عرض معذرت بنده پنجاه سال سن دارم  وحدود یکسال است که آلتم به سمت چپ متمایل گردیده،و چندین دکترهم مراجعه کردم نتیجه نگرفتم و بیماری پیرونی که توی این سن شایع است هم ندارم،برای دخول مشکل ناچیز دارم،ولی به نظر میاد که این بیماری بیشتر پیشرفت کند،و البته زودانزال هم هستم وهنگامه رابطه و نعوظ دردندارم ولی احساس حقارت عجیبی دارم واعتمادبه نفسم راازدست داده ام تمنادارم بنده راراهنمایی ودرمان نمایید
باتشکرفراوان

نظرات (1)

سلام زود انزالی با دارو درمان میشه و جهت بررسی پلاک پیرونی نیاز به معاینه دارید

Comments are closed.