سلام
حدودا دو سه روز پیش اسپرمم خیلی چسبانندگی داشت و حالت ژله ای گرفته بود بعد چار پنج روز قبل از اینک ببینم اسپرمم شکلش تغییر کرده بعد انزال ی سوزش خیلی خفیف توی نوک آلت داشتم
هنوز نمیدونم درمان شدم یا نه مث اینکه اسپرمم شکله قبلشو گرفته
این چیزایی ک گفتم طبیعیه؟
تا حالا رابطه نداشتم
دو ماه دیگ میرم ۱۷سالگی

نظرات (1)

Comments are closed.