سلام
حدودا دو سه روز پیش اسپرمم خیلی چسبانندگی داشت و حالت ژله ای گرفته بود بعد چارپنج روز قبل از اینک ببینم اسپرمم شکلش تغییر کرده بعد انزال یک سوزش خیلی خفیف توی نوک آلت داشتم
هنوز نمیدونم درمان شدم یا نه مث اینکه اسپرمم شکله قبلشو گرفته
این چیزایی که گفتم طبیعیه؟
تا حالا رابطه نداشتم
دو ماه دیگ میرم ۱۷سالگی

نظرات (1)

Comments are closed.