سلام دکتر رونق هستم از آبادان.حدود ۱سال پیش بدلیل بیماری پایرونی آمدم خدمتتان که دستور ۶ جلسه shock wave درمانی دادید،متاسفانه با وجود برطرف شدن پلاک کوچک فیبروز،انحراف آلت بنده برطرف نشده و کماکان بهمان اندازه باقی است.چه دستوری می فرمایید.مرسی