سلام و خسته نباشید
آقای دکتر سوال داشتم ازتون که خانمی که هفت سال پیوند کلیه کرده با حال عمومی خوب می تواند با فرد تالاسمی ماژور یا مینور ازدواج کند؟