باسلام ۶۰ ساله هستم حدود سه ساله مبتلا به پیرونی میباشم درمان دارویی انجام داده ام اماکاری نکرد انحراف بحدی نیست که موجب مشکل در نزدیکی شود اما در خلال این مدت کوتاهی الت در دارازا وکاهش قطر دارم. مشکل نعوذ دارم اما با ویاگرا تا حدود خیلی کمی کمک میکند . ایا قابل درمان کامل یا نسبی می باشد. باسپاس از شما وپاسخی که به ای دردمند میدهید.