از تابستان گذشته متوجه پلاک در آلت و مشکل عدم نعوظ کامل شدم
۵۱ ساله و سابقه نداشتم
بچند متخصص مراجعه نمودم ظاهرا کمکی از علم پزشکی ساخته نیست.
پیشنهاد شاک ویو هم دادند که خودشان از کارایی آن اطمینان ندارند.
دستور شما چیست
من در حال حاضر ساکن مازندران هستم

نظرات (1)

سلام،بهترین درمان پلاک پیرونی شوک ویو تراپی است که در مطب انجام میشه

Comments are closed.