در غربالگری دوم پلیکتازی خفیف در کلیه راست ۴.۵ و چپ ۵.۵ تشخیص داده شد. در هفته ۲۴ این اعداد به ۷ و ۹ رسید. بعدتر در هفته ۳۲ به ۸ و ۱۰ افزایش یافت. در هفته ۳۵ اعداد در کلیه راست به ۹ و چپ به ۲۰ رسید. به گفته پزشک اتساع احتمالا در لگنچه است و به بافت ها هم سرایت کرده. آیا باید زودتر زایمان انجام شود تا کلیه ها درمان شوند؟ آیا درمان بلافاصله در بدو تولد آغاز میشود و اصولا درمان چیست و کی انجام میشود و به جراحی کشیده میشود؟ آیا این وضعیت باعث آسیب به کلیه نوزاد شده یا میشود؟ ممکن است به از دست رفتن کلیه نوزاد منجر شود؟

نظرات (1)

سلام،بهتره در موعد مقرر زايمان انجام بشه و بعد از آن بررسي جهت لزوم انجام جراحي بصورت دوره ای انجام بشه

نظر خود را بنویسید