سلام آقای دکتر
از مشهد هستم و پلاک پیرونی دارم. برای درمان به چند جلسه نیاز است؟ آیا هر هفته یک جلسه انجام می شود یا هر روز انجام‌ می شود؟ آیا در مشهد نیز شوک تراپی وجود دارد؟ هزینه درمان چقدر است؟
ممنون

نظرات (1)

سلام جلسات پشت سرهم در یکهفته قابل انجام است

Comments are closed.