سلام دکتر حدود دوسه ماه است که آلتم ازسمت چپ وراست کج شده وحالت فرو رفتگی پیدا کرده وموقع سفت شدن یه قسمتش که خیلی سفت تر میشه درد کمی دارم من بااطلاعاتی که در اینترنت خوندم این مشگل پلاک پیرونی است باید چه درمانی کنم وممنون از کمک شمت