سلام دکتر انجام ۶ جلسه ویوتراپی در مطب شما همچنان پلاک از بین نرفته