در مطب میرداماد برای دریافت وقت اقدام کنم ؟ و اینکه امکان دارد که ناخواسته دچار انزال بشوم درحال ماساژ پروستات؟

نظر خود را بنویسید