سلام آقای دکتر و خسته نباشید
PSA در آزمایش خون پدرم ۱۷۲ است
نتیجه سونوگرافی از کلیه مثانه ومجاری ادرار
وآزمایش خون و ادرار را به پیوست ارسال می نمایم لطفا راهنمایی کنید چه اقداماتی انجام دهیم