دکترجان من ۳۴سالمه دردشدیدی کف لگنم دارم توماهیچهای کف لگنم خیلی ازارم میده تشخیص پروستاتیت مضمن والتهاب رکتوم روچندسالی بهم دادن ازهمه بریدم راننده کامیونم چکارکنم وقتی پشت فرمونم کشاله روی شکمم زیرناف درد دارم یعنی اگر دستمو رو مقعد نزارم نمیتونم رانندگی کنم هنگام دسشوی رفتن بیشترسوزش دارم بیشتریبس میشم توهردوحالت تخلیه درستی ندارم صبا نعوظ خوبی دارم ولی هنگام نزدیکی التم اگه قرص نخورم نمیتونم کارکنم دردازا دهنده ای کف لگنم وزیروکشاله ران دارم اگه دیربدیرخودموارضاکنم اذیت میشم عمل فتخ وواریکوسل هم دهسالی میشخ انجام دادم وشقاق درست دوازده ساله این در اولم نمیکنن بدترهم شدن

نظرات (1)

سلام پروستاتیت مزمن اگر با دارو درمان نشه شوک ویو کمک کننده است که در مطب و شش جلسه انجام میشه

Comments are closed.