سلام من بعلت تب شدید ومراجعه به پزشک قرص تاوانکس دادند که پس از مصرف بهبود پیدا نکردم پس از آزمایش خون و کشت ادرار گفتند که باید در بیمارستان بستری و داروی بیمارستانی بگیرید ( مروپنم با دوز ۱gr -IVBD) بمدت ۵ روز بستری بودم و با داروی تاوانکس و سفیکسیم ۴۰۰ بمدت ۱۰ روز سپس آزمایش خون و ادرار . که عفونت در ادرار نبود ولی هم چنان PSA ,FREE PSA بالا بود با تماس مجدد دکتر گفتند که داروهای بالا را تجدید کنم .نگران هستم خواستم راهنمایی فرمایید .

نظرات (1)

سلام دو ماه بعد از عفونت ازمایش کم میشه

Comments are closed.