سلام من پسری ۲۵ ساله هرشب که می خوابم وصبح بلند میشم از آلتم مایع سفید رنگی به اندازه نخد خارج میشه دو سالی است و به این خیلی وسواس دارم آزار دهنده برام کمکم کنید ا