سلام من هر شب می خوابم و صبح از خواب بلند میشم ی مایع سفید رنگ از آلت خارج میشه نزدیک ۲ سال است و به این وسواس دارم کمکم کنی ممنون میشم دکتر