سلام بنده التهاب پروستات دارم ۲ ساله دکتر میرم و دارو میخورم اما بهتر نشدم، داروهایی که مصرف میکنم عبارتند از:سیلاتوپرام،پرازوسین۱۰،ویتامینE،سفیکسیم ۴۰۰، چهار عدد آمپول اچ دی برگ هم به فاصله ۲ هفته زدم و سیلدنافیل ۱۰۰ هر سه شب قبل رابطه جنسی یک چهارم، دکتر گفت هر سه شب رابطه داشته باش