آقای دکتر سلام من ۵۸سالم از شهرستان من ده سال ناراحتی بزرگی پروستات دارم دارو زیاد تاثیر ندارد لطفاً سیستسکوپی را ملاحظه کنید دکتر اینجا نظرش حجم پروستات۶۲ سی سی وانسداد آن ۷۰ درصد نظر جنابعالی چیست?
۱- ایا امکان بهبودی کامل باجراحی توسط شما است؟
۲- آیا نگران بی اختیاری ادرار و عود بزرگی پروستات بعد از عمل باشم ?
با تشکر