سلام اقای دکتر با۱۲۰کیلووزن موقع ادرارسوزش دردناک دارم ضمنا یک بار بدلیل تنگی مجرای ادراری ۱۰سال پیش دهانه مجرابازترودوهفته سونت کلفت وصل بودم.واکنون حدودیک سال سوزش وحتی دوبارموقعی که بخودم دردفع مدفوع فشاراوردم ادرارم بندامدکه بازدن سونت ودراوردن خوب شدووقتی به پزشک مراجعه کردم به من کپسول پروترال رادادکه درموقع مصرف ادراربنونمی ایدکه اگرمصرف نکنم اداربه سختی می اید وقرص الفن ایکی ال راداده که به نظرمن هیچ تاثیری دردردنداشته ودردهم معلوم نمی شه ازبالایاپایینه بعضی وقتها مثل اینکه زخمی درحال بهبوداست خارش حس می کنم ازبالاتاپایین وتازگیها درموقع ارضادردبسیاردارم که قبلانبود دزنواحی های دیگرلکن شکم .کلیه.هیچ دردی ندارم البته سنوهم گرفتم که پزشک سنومیگویدپروستات نرماله اگرلطف کنیدبفرماییدعفونتی چیزی یامجراتنگه.یاپروستانه

نظرات (1)

سلام بهتره نوار یوروفلو متری انجام بدید و در صورت مشکل پروستاتیت مزمن ، شوک ویو تراپی لازمه

Comments are closed.