با درود فراوان و تشکر از شما.
من ۴۲ سال دارم و از سال پیش احساس عدم تخلیه کامل و عدم فشار کافی در هنگام تخلیه ادرار دارم . میل جنسی من بشدت کاهش داشته , در دو سه سال گذشته افزایش وزن زیاد دراثر تغییر در رویه کاری(زندگی کارمندی ) داشته ام .در موقع نشتن روی صندلی احساس برجستگی در زیر بیضه ها دارم .ممنون میشم راهنمائی بفرماید که آیا نیاز به بررسی جدی تر دارم یا خیر .