آقای دکتر من هنگام وقتی که مثانم پر بود یک حالتی نشستم و نزدیک یک ساعت مشغول چت کردن بودن و در این هنگام یکم قبل تر نعوظ داشتم و یکم تحریک شده بودم ولی بعد ی مدت که خواسم تغییر جهت بدم اصلا آلت تناسلی حس نداشت و میسوخت چون مثانم پر بود،
بعد اون فرداش زیر شکمم درد میکنه و نا خوداگاه انگار یکم مایع خارج میشه از آلت

نظرات (1)

سلام عفونت مجاری ادراری دارید و نیاز به مصرف دارو دارید

Comments are closed.