سلام دکتر صبح‌بخیر …آیا پروستات بزرگ کوچک میشود حتی انکه سو ند زده باشد از شمال پیام می دهم ۶۲ سال دارم رشت ایان داور ترکیبی دارند من چکار کنم مدتی در گیر پروستات هستم ..باتشکر

نظرات (1)

سلام باید دارو استفاده کنید و در صورت عدم پاسخ به دارو جراحی آندوسکوپی توصیه میشود

Comments are closed.