سلام، بنده ۳۴ ساله مجرد حدود ۷ماه قبل درد در کمر و بیضه سمت راست داشتم و به پزشک مراجعه کردم بعد از سونوگرافی تشخیص پروستاتیت دادند و یکماه بصورت روزی یکبار از تاوانکس استفاده کردم برای ماه دوم نصف قرص تاوانکس روزانه تجویز نمودند بعد از ۲ ماه مجدد سونوگرافی دادم و دکتر برای ماه سوم قرص سفیکسیم روزی یکبار تجویز کردند و ماه چهارم نصف قرص سفیکسیم روزی یکبار و الان هم ماه پنجم روزی نصف قرص سفیکسیم دستور دادند ولی درد در بیضه راست و کمر کمتر شده ولی بطور کامل قطع نشده ،ایا امکان دارد بیماری درست تشخیص داده نشده باشد و چیز دیگری باشد؟ شما چه دستوری میفرمایید ؟ تصویر سونوگرافی ها پیوست شده با تشکر

نظرات (1)

سلام ممکنه از منشا ستون فقرات و کمر باشه علت درد

Comments are closed.