دیده شدن خون به مقدار۱۰Ery به چه دلیل می باشد و RBC مثبت باشد به مقدار ۱.۲۰ یعنی چه

نظرات (1)

سلام سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری لازمه

Comments are closed.