وجود پلاک پیرونی در آلت با توجه به سنو کانجام دادم ۱۵سانت اعلام شده ۶ آمپول واپرامیل ب فاصله هر ۷ روز یک بار دادم ومقدار زیادی قرص ویتامین ای و پا با کا ویک قرث دیگر استفاده کردم مدت ۶ ماه ک زیر نظر پزشکم ولی فرقی نکرده ام

نظرات (1)

Comments are closed.